The Raven

The Raven (=Havran) je univerzální oděv, který posouvá hranice mezi šaty a delším trikem. Tento jedinečný kousek je navržený ve velikosti "one size", aby vyhovoval každé postavě. Vyhotovený z nejkvalitnějšího italského softshellu, slibuje dokonalý komfort a odolnost.

Jeho variabilita je neomezená - skvěle vypadá v kombinaci s páskem pro zdůraznění postavy, s legínami pro pohodlný denní outfit nebo klasickými černými kalhotami pro elegantní večerní look nebo návštěvu galerie. Ať už se rozhodnete pro tenisky pro ležérní styl, nebo lodičky pro sofistikovaný vzhled, Raven se přizpůsobí. Představte si nekonečné možnosti stylingu s tímto univerzálním kouskem ve vašem šatníku!

Jde o mimořádně odolný a praktický materiál, který je zároven prodyšný, není třeba žehlit a snadno se pere v pračce.

Dodání do 2-3 týdnů
Kód: 898
5 600 Kč
Kategorie: Šaty

Inspirace pro tenhle kus oděvu byla Kate Mulgrew a spolupráce na kolekci inspirované Star Trekem, která vzniká postupně. Kate, která hrála fantastickou kapitánku Janeway ve Star Trek Voayger, byla na podzim 2022 v Praze a odvezla si kabát Architekt Jack. Od té doby pracuji na jednotlivých kouscích a skládám kolekci, která ze Star Treku vychází. Snažím se jít dál, než za běžné znaky, které poznáme my, ale stavět příběh na věcech, které až tak známé nejsou. Inspirací pro Raven je mateřská loď Sedmé z Devíti, jedné z hlavních postav seriálu, ještě před tím, než ji uneslo Borgové. Vy, co mě znáte, víte, že jsem posedlá scince fiction, hight-tech, astrofyzikou a vším, co s tím souvisí.

 

 

The Raven už má několik majitelek a reference jsou víc, než skvělé. 

 

"Šaty vzbudily zájem přítomných kolegyň"  Lenka, produkční v divadle

"S perlami je Raven naprostý luxus - jdu hrát na ples, nejdříve v Ravenu, potom v šatech" Veronika, houslistka

"Lucie, měla jsem ty netopýří šaty v práci, všichni se ptali, ODKUD JSOU!" Zuzana, reportérka

 

The Raven is a versatile garment that blurs the lines between a dress and a longer top. This unique piece is designed in a 'one size' fit to accommodate every figure. Made from the highest quality Italian softshell, it promises perfect comfort and durability.

Its versatility is boundless - it looks great paired with a belt to accentuate the figure, with leggings for a comfortable day outfit, or classic black trousers for an elegant evening look or a visit to the gallery. Whether you opt for sneakers for a casual style or pumps for a sophisticated appearance, the Raven adapts. Imagine the endless styling possibilities with this versatile piece in your wardrobe!

It's an exceptionally durable and practical material that is also breathable, requires no ironing, and is easy to wash in the machine. The inspiration for this garment was Kate Mulgrew and the collaboration on a collection inspired by Star Trek, which is gradually taking shape. Kate, who played the fantastic Captain Janeway in Star Trek Voyager, was in Prague in the fall of 2022 and took the Architect Jack coat with her. Since then, I have been working on individual pieces and putting together a collection that draws from Star Trek. I try to go beyond the usual features we recognize, but to build a story on things that are not so well-known. The inspiration for the Raven is the mother ship of Seven of Nine, one of the main characters of the series, before it was captured by the Borg. Those of you who know me know that I am obsessed with science fiction, high-tech, astrophysics, and everything related to it.

The Raven already has several owners, and the references are more than great.

'The dress attracted the interest of the colleagues present' – Lenka, production at the theatre

'With pearls, the Raven is absolute luxury - I'm going to play at a ball, first in Raven, then in a dress' – Veronika, violinist

'Lucie, I had those bat-wing dresses at work, everyone asked, WHERE ARE THEY FROM!' – Zuzana, reporter"